Schoolleiders: "Digitale geletterdheid is een basisvaardigheid"kader0522

Digitaal handig zijn leerlingen wel. Ze zijn, in tegenstelling tot veel schoolleiders, opgegroeid met een telefoon en tablet in hun hand. Maar dat wil niet zeggen dat ze digitaal 'geletterd'zijn. Daar ligt een taak voor het onderwijs.