Lesmethode Reclame Masters

Reclamepower voor kinderen in het basisonderwijs Groepen 4, 5, en 6RM_Opmaak_Offertemappen_Versie2.png

Kinderen groeien tegenwoordig op in een wereld vol reclame. Zij zien niet alleen reclame op tv, maar ook op de sociale media die ze gebruiken, in de games die ze spelen, in de video’s die ze kijken, en in hun favoriete apps. Reclame biedt kinderen belangrijke kansen op het gebied van entertainment, communicatie en culturele ontwikkeling (reclame maakt tenslotte veel van deze dingen mogelijk), maar er bestaan ook risico’s voor hun welzijn, zoals materialisme, ouder-kind conflicten en ongezond eetgedrag. Om ervoor te zorgen dat kinderen volledig kunnen profiteren van de kansen en minder gevoelig zijn voor de risico’s die de toenemende commercialisering van de mediaomgeving met zich meebrengt, is het belangrijk dat zij de ruimte krijgen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, bewuste en kritische consumenten.

Download meteen gratis het lesprogramma.

Bewust en kritisch betekent niet dat kinderen zich helemaal niet meer laten beïnvloeden door reclame. Het Reclame Masters lesmateriaal wil kinderen hierbij helpen door juist die kwaliteiten te versterken die kinderen nodig hebben in dit proces. In plaats van kinderen te vertellen hoe ze moeten denken en hoe ze zich moeten voelen en gedragen worden kinderen uitgedaagd zelf te ontdekken wat reclame is en hoe je het kan herkennen, een eigen mening te vormen over reclame en het belang van een kritische houding, en zelf strategieën te bedenken hoe je het beste met reclame om kan gaan.

Deze aanpak heeft tot resultaat dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en intrinsiek gemotiveerd raken om ook daadwerkelijk bewust en kritisch met reclame om te gaan. Oftewel, om een echte Reclame Master te zijn!   reclame; dat is een onmogelijk en in sommige gevallen (denk aan gezondheidscampagnes) zelfs onwenselijk doel. Waar het wel om gaat is dat kinderen meer controle krijgen over de invloed die reclame op hen heeft, zodat ze de kans krijgen meer bewuste keuzes te maken.

Esther

Dr. Esther Rozendaal

Wetenschappelijk onderzoeker

Radboud Universiteit Nijmegen

Het lesmateriaal Reclame Masters leert kinderen exact die vaardigheden die zij nodig hebben om de media en de commerciële omgeving beter te kunnen begrijpen en interpreteren, waardoor zij in staat zijn zich te ontwikkelen tot kritische en bewuste kinderconsumenten.

Het lesmateriaal is een interactieve, kortlopende methode (gemiddeld 10 uur) bestaande uit een docentenhandleiding, een leerlingenmap met informatiebladen en opdrachten (inclusief thuisopdrachten) en films. Stichting Media Rakkers organiseert daarnaast optionele workshops voor leerkrachten en ouderavonden.

Inhoud lesmateriaal Reclame Masters

Inhoudtabel