Grondbeginselen en mediagedragscode

De Nationale Academie voor Media & Maatschappij heeft als doelstelling het leveren van een inspirerende, waardevolle en effectieve bijdrage aan het bevorderen van bewustzijn, begrip, attitude en gedrag van burgers ten opzichte van nieuwe mediaontwikkelingen in de maatschappij.

De Academie richt zich daarbij op jeugd, ouders, jeugdprofessionals en maatschappelijke instellingen.

De Academie streeft ernaar deze doelstelling te bereiken middels het onderzoeken en rapporteren van mediatrends in de maatschappij, het aanbieden van educatieve programma’s en lesmaterialen, het organiseren van congressen en het verzorgen van diverse publicaties, presentaties en lezingen.

Lees hier onze grondbeginselen en mediagedragscode