Smartphone als eerste levensbehoefte voor elke scholier?smartphonealseerstelevensbehoefte

Ik werd gevraagd om op NPORadio1 in het programma De Ochtend het Standpunt te verdedigen dat elke scholier een smartphone nodig heeft om te kunnen functioneren. Dit naar aanleiding van de gratis uitgifte van 1.000 smartphones aan minderbedeelde kinderen in Den Haag door Stichting Leergeld. Ook al leent dit onderdeel van het radioprogramma zich voor stellige standpunten, kon ik niet anders dan met enige nuance reageren.